Novetats

Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom:

A la fi del mes de juny, tots els grups parlamentaris van aprovar en la Comissió  d'Ocupació i Seguretat Social del Congrés dels Diputats el text de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom. Segons l'Associació de Treballadors Autònoms ( ATA) aquestes són les mesures més rellevants:

 • Els professionals autònoms podran canviar la seva base de cotització fins a 4 vegades a l'any.
 • Es permet en tres altes i tres baixes a l'any que els autònoms només paguin pels dies que han treballat, en el mes d'alta o de baixa
 • S'amplia la tarifa plana de 50 euros a un any. A més, si ja s'ha estat Autònom, no farà falta esperar 5 anys per beneficiar-se de la tarifa plana, ja que solament serà necessari esperar 2 anys si anteriorment no s'ha beneficiat d'ella i 3 anys si sí que s'havia beneficiat.  Es mantenen les bonificacions de la quota que comportava la tarifa plana ja en marxa per als dotze mesos posteriors als dotze en els quals s'estableix la tarifa plana.
 • Es redueixen, i no només per als autònoms, els recàrrecs de la Seguretat Social a la meitat del 20% actual al 10% en el primer mes, en cas de pagament de la quota amb retard.
 • Tarifa plana de 50 euros per a les dones que es reincorporin després de la maternitat i exempció del 100% de la quota d'autònoms durant 12 mesos per cura de menors o dependents, per garantir una millor conciliació laboral i familiar.
 • Es retornarà d'ofici l'excés de cotització de les persones en pluriactividad sense que sigui la persona la que hagi de sol·licitar la seva devolució.
 • Es desvincula la pujada de les quotes a les pujades del SMI, societaris i persones físiques. Es determinarà a partir d'ara en els PGE de cada exercici, després de dialogo amb les organitzacions d'autònoms més representatives.
 • Compatibilización pensió al 100% i treball per compte propi. Condicionat a tenir un empleat almenys.
 • Es milloren substancialment les condicions de les persones amb discapacitat per emprendre i també dels fills amb discapacitat dels autònoms, que podran contractar-los.  
 • Es reconeix l'accident in-itinere en els autònoms.
 • Els autònoms tindran per fi dret a la formació adaptada a les seves necessitats reals per millorar la seva consolidació empresarial i la seva competitivitat. Es milloren els programes de formació i informació de PRL per a ells mitjançant una major participació de les organitzacions d'autònoms en els mateixos.
 • S'estableix un 30% de deducció de les despeses de subministraments d'aigua, llum, electricitat i telefonia quan l'autònom treballa des de la seva casa i s'estableixen deduccions per a la manutenció afecta a l'activitat de fins a 26,67 euros diaris sempre que puguin comprovar-se fefaentment per mitjans telemàtics (48,08 euros diaris si són fora de les fronteres espanyoles).

Corporate Global Order S.L.P. - CIF : B-65.707.861 - Telèfons: +34 93 755 34 54 / 93 755 34 55 - Carrer Montserrat 23 pral. 1º - 08302 -  Mataró - Barcelona

 Correo electronic : info@cgoassessors.net 

Copyright 2017 - Tots Els Drets Reservats  - Política de cookies - Avís Legal

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com